7
3,811 Viewd

芝士满满条糕

在传统长条糕上添加香甜柔糯的奶酪,尽享传统风味和西洋风味的和谐融合。

营养成分
项目 1次 提供量
热量(Kcal) 913
碳水化合物(g) 112
糖类(g) 8
蛋白质(g) 40
脂肪(g) 34
饱和脂肪(g) 17
反式脂肪(g) 1
胆固醇(mg) 49
钠(mg) 1648
Share on facebookShare on twitterShare on googleShare on kakaostoryShare on naverlineShare on naverband
Print Friendly